NYKØBING SJÆLLANDS KIRKEGÅRDE

 

 

Priser eller takster på de vigtigste af kirkegårdens ydelser er nu lagt ud på denne side herunder.

 

I 2010 blev taksterne på alle landets kirkegårde taget op til revision. Man var fra kirkeministeriets side interesseret i at undersøge, om disse rent faktisk svarede til udgifterne. Der blev gennem et helt år registreret, målt op, taget tid på arbejdsopgaver og fundet indkøbspriser frem på hækplanter, forårs- og sommerblomster, gran mv.

Hvert provsti stod for at indsamle de registrerede data for herefter at beregne, justere og harmonisere taksterne på provstiets kirkegårde.

 

De nye takster blev frigivet december 2012. Disse vil nu løbende blive prisreguleret - typisk én gang årlig. Generelt har det betydet større eller mindre stigninger på de fleste takster. Dog er enkelte takster stadig på samme niveau.

 

Under menupunktet 'NYHEDER' kan du læse mere om ændringer mht. betaling af gravstedsvedligeholdelse.

 

 

Takstblad - 2019 priser

 

Nykøbing Kirkegård - Ods- og Skippinge Provsti

Klintevej 24 - 4500 Nykøbing Sj.

 

Bemærkninger

Momspålagt

Pris/år

Pleje & vedligehold - traditionelt gravsted

minimum 5-årige aftaler

 

 

1 kisteplads

 

ja

653,64

2 kistepladser

 

ja

980,46

1 ekstra kisteplads

 

ja

117,68

1 urneplads/grav

 

ja

588,38

1 extra urneplads/grav

 

ja

65,26

 

 

 

 

Pleje & vedligehold - gravsted i fællesområde

Servitut-obligatoriske ydelser

10 & 30 årige aftaler

 

 

1 urneplads uden plade (anonym urnegrav)

10 år

ja

326,28

1 urneplads med plade

10 år

ja

365,86

1 urneplads - afd. 11

10 år

ja

588,38

1 kisteplads uden plade (anonym kistegrav)

30 år

ja

326,28

1 kisteplads med plade

30 år

ja

365,86

 

 

 

 

Grandækning

minimum 5-årige aftaler

 

 

Gran I - 1 kisteplads (om gravsten)

 

ja

323,08

Gran I - 2 kistepladser (om gravsten)

hvis 2 gravsten

ja

461,09

Gran I - ekstra kisteplads (om gravsten)

hvis flere gravsten

ja

138,00

Gran I - 1 urneplads/grav (om gravsten)

 

ja

269,58

Gran II - 1 kisteplads (om gravsten og plt.)

 

ja

526,88

Gran II - 2 kistepladser (om gravsten og plt.)

 

ja

753,13

Gran II - ekstra kisteplads (om gravsten og plt.)

 

ja

225,74

Gran II - 1 urneplads/grav (om gravsten og plt.)

 

ja

444,50

Grandekoration kistegravsted

 

ja

187,23

Grandekoration urnegravsted

 

ja

187,23

 

 

 

 

Kranse og blomster

minimum 5-årige aftaler

 

 

Forårsblomster - stedmoder/pr. stk.

 

ja

12,83

Sommerblomster - isbegonier/pr. stk.

 

ja

14,45

 

 

 

 

Erhvervelse af gravsted

 

 

 

1 kisteplads

 

nej

213,97

Tilskud til medlem af folkekirken 1 kisteplads

 

nej

-213,97

2 kistepladser

 

nej

427,92

Tilskud til medlem af folkekirken 2 kistepladser

 

nej

-427,92

1 urneplads/grav

 

nej

85,58

Tilskud til medlem af folkekirken 1 urneplads/grav

 

nej

-85,58

 

 

 

 

Fornyelse af gravsted

 

 

 

Fornyelse af 1 kisteplads

 

nej

213,97

Tilskud til medlem af folkekirken 1 kisteplads

 

nej

-128,38

Fornyelse af 1 urneplads/grav

 

nej

85,58

Tilskud til medlem af folkekirken 1 urneplads/grav

 

nej

-42,80

 

 

 

 

Begravelsesudgifter

 

 

 

Gravkastning kiste - voksen

 

nej

4.182,88

Gravkastning kiste - tilskud til medl. af folkekirken

 

nej

-1.568,31

Weekendtillæg for gravkastning kiste - voksen

 

nej

1.838,17

Gravkastning kiste - barn

 

nej

0

Urnenedsættelse

 

nej

679,32

Urnenedsættelse - tilskud til medl. af folkekirken

 

nej

-146,56

 

 

 

 

 

Det fremgår ovenfor hvilke priser der er pålagt moms eller ej.

Beløbene i skemaet er derfor incl. moms de steder, hvor der er pålagt moms !

 

Ud over de nævnte ydelser er det selvfølgelig også muligt at oprette 1-årige aftaler på renholdelse, gran, blomster mv. Du kan læse mere om de forskellige pasningsaftaler under menupunktet 'GRAVSTEDER/PASNING'.

 

Derudover kan kirkegården tilbyde en del andre ydelser som f.eks. udplantning af andre sommerblomster, lægning af juletulipaner og kranse op til jul samt nyanlæg og renovering af gravsteder.

 

Kirkegården sælger også forskellige materialer til anlæg af gravsteder, hvis gravstedsejer eventuel selv vil stå for dette arbejde.

 

 

 

 

NYKØBING SJ. KIRKEGÅRDE - KLINTEVEJ 24 - 4500 NYKØBING SJ. - TLF 59 91 14 68 - CVR 20200111 - NYKSJ.KGD@MAIL.DK