NYKØBING  SJÆLLANDS  KIRKEGÅRDE

NØDSITUATION 

opdateret 24.0.20


Efter Statsministerens udmelding onsdag 11. marts vil kontoret holde lukket fremover.

Du kan altid kontakte os på 59 91 14 68


Bemandingen på kirkegården er tilpasset den aktuelle situation omkring Corona.

Vi kan derfor IKKE garantere det samme serviceniveau, som vi plejer !!!

Til daglig vil der nu kun vil være 2 medarbejdere igang udendørs.

Det betyder, at der kan mangle noget hækklipning, gravstederne er måske ikke renholdt, som de plejer at være, og plænerne bliver måske ikke slået så ofte.  


Begravelser og bisættelser blir afholdt med færrest mulige deltagere.

Eventuelle urnenedsættelser er indtil videre udsat !!!


Vi justerer løbende alt efter situationen, og håber på forståelse fra din side.

Du er altid velkommen til at kontaklte kirkegårdskontoret på:

59 91 14 68.

NYKØBING SJ. KIRKEGÅRDE  -  KLINTEVEJ 24  -  4500 NYKØBING SJ.  -  TLF 59 91 14 68  -  CVR 20200111  -  NYKSJ.KGD@MAIL.DK