NYKØBING  SJÆLLANDS  KIRKEGÅRDE

NØDSITUATION 

opdateret 31.03.20


Efter Statsministerens udmelding onsdag 11. marts vil kontoret holde lukket fremover.

Vi kan derfor IKKE garantere det samme serviceniveau, som vi plejer !!!


Bemandingen på kirkegården er tilpasset den aktuelle situation omkring Corona.

Til daglig vil der nu kun vil være 2 medarbejdere igang udendørs.

Det betyder stadig, at vi måske ikke når granaftagning, hækkeklipning og klargøring

af gravstederne op til påske.

I bedste fald vil forårsblomsterne først blive sat ud efter påsken !


Begravelser og bisættelser blir afholdt med færrest mulige deltagere.

Eventuelle urnenedsættelser er midlertidigt udskudt.


Vi ved ikke mer på nuværende tidspunkt, og håber på forståelse fra din side.

Du er velkommen til at kontaklte kirkegårdskontoret på 59 91 14 68.

NYKØBING SJ. KIRKEGÅRDE  -  KLINTEVEJ 24  -  4500 NYKØBING SJ.  -  TLF 59 91 14 68  -  CVR 20200111  -  NYKSJ.KGD@MAIL.DK