NYKØBING  SJÆLLANDS  KIRKEGÅRDE

NØDSITUATION 

opdateret 09.06.20


Døren til  kontoret vil stadig være aflåst. Men bank på da vi er der !

Du kan også altid kontakte os på 59 91 14 68


Bemandingen på kirkegården er tilpasset den aktuelle situation omkring Corona.

Vi er nu igen alle på arbejde. Det betyder, at der igen er 4 mand i gang udendørs. 

Vi kan dog stadig IKKE garantere det samme serviceniveau, som vi plejer,

da vi faktisk er bagud i forhold til det normale.

Fx. vil gravsteder, hække og plæner ikke være holdt helt, som vi plejer.  


Begravelser og bisættelser blir nu igen afholdt med pårørende.

Urnenedsættelser med pårørende er igen startet. 


MEN ALT SKAL STADIG AFHOLDES EFTER FORSKRIFTERNE - AFSTAND & SPRIT !!!


Vi justerer løbende alt efter situationen, og håber på forståelse fra din side.

Du er altid velkommen til at kontaklte kirkegårdskontoret på:

59 91 14 68.

NYKØBING SJ. KIRKEGÅRDE  -  KLINTEVEJ 24  -  4500 NYKØBING SJ.  -  TLF 59 91 14 68  -  CVR 20200111  -  NYKSJ.KGD@MAIL.DK