Februar 2023 


Bestilling af forårsblomster

Ønsker du at kirkegårdens personale skal plante stedmoder blomster på dit gravsted i år, så er det ved at være tid til at bestille dem. I år koster stedmoder 14,29 kr. pr stk.. Prisen er inkl. moms, udplantning og vanding.

Kontakt os for bestilling senest 15. marts, hvis du vil være sikker på at udplantning inden påske.


Kirkegårdskontoret har fået Mobilpay

Det betyder, at regninger fra Nykøbing Sj. Kirkegårde kan betales via banken som hidtil, eller med Mobilpay, hvis nogen skulle foretrække dette.

Vores nummer til Mobilpay er : 530222.

Husk at angive fakturanummer i tekstfeltet.


Rådyr 

Vi ser jævnligt rådyrene på ydersiden af trådhegnet, som indhegner kirkegården - og har desværre også haft besøg af dem inden for hegnet. Vi henstiller derfor til, at alle besøgende på kirkegården husker at lukke indgangslågerne efter sig, både når I går ind, og når I går ud igen, således at rådyrene ikke forvilder sig ind på kirkegården.


Råger

Efter aftale med Odsherred Kommune foretager Kommunen bestandsregulering i rågekolonien, som befinder sig i træerne på den del af kommunens grund, som støder op til Nykøbing Sj. Kirkegård. Reguleringen foretages årligt i perioden 1. maj til 15. juni.


NYKØBING SJ. KIRKEGÅRDE  -  KLINTEVEJ 24  -  4500 NYKØBING SJ.  -  TLF 59 91 14 68  -  CVR 20200111  -  NYKSJ.KGD@MAIL.DK