NYKØBING  SJÆLLANDS  KIRKEGÅRDEPriser eller takster på de vigtigste af kirkegårdens ydelser er nu lagt ud på denne side herunder.


I 2010 blev taksterne på alle landets kirkegårde taget op til revision. Man var fra kirkeministeriets side interesseret i at undersøge, om disse rent faktisk svarede til udgifterne. Der blev gennem et helt år registreret, målt op, taget tid på arbejdsopgaver og fundet indkøbspriser frem på hækplanter, forårs- og sommerblomster, gran mv.

Hvert provsti stod for at indsamle de registrerede data for herefter at beregne, justere og harmonisere taksterne på provstiets kirkegårde.


De nye takster blev frigivet december 2012. Disse vil nu løbende blive prisreguleret - typisk én gang årlig. Generelt har det betydet større eller mindre stigninger på de fleste takster. Dog er enkelte takster stadig på samme niveau.


Under menupunktet 'NYHEDER' kan du læse mere om ændringer mht. betaling af gravstedsvedligeholdelse.Takstblad - 2020 priser


Nykøbing Kirkegård  -  Ods- og Skippinge Provsti

Klintevej 24  -  4500 Nykøbing Sj.

         


Bemærkninger

Momspålagt

Pris/år

Pleje & vedligehold - traditionelt gravsted

minimum 5-årige aftaler1 kisteplads


ja

656,20

2 kistepladser


ja

984,39

1 ekstra kisteplads


ja

118,15

1 urneplads/grav


ja

590,73

1 extra urneplads/grav


ja

65,53

Pleje & vedligehold - gravsted i fællesområde

Servitut-obligatoriske ydelser

10 & 30 årige aftaler1 urneplads uden plade (anonym urnegrav)

10 år

ja

327,58

1 urneplads med plade

10 år

ja

367,33

1 urneplads - afd. 11

10 år

ja

590,73

1 kisteplads uden plade (anonym kistegrav)

30 år

ja

327,58

1 kisteplads med plade

30 år

ja

367,33

Grandækning

minimum 5-årige aftalerGran I - 1 kisteplads (om gravsten)


ja

324,36

Gran I - 2 kistepladser (om gravsten)

hvis 2 gravsten

ja

462,94

Gran I - ekstra kisteplads (om gravsten)

hvis flere gravsten

ja

138,55

Gran II - 1 kisteplads (om gravsten og plt.)


ja

528,99

Gran II - 2 kistepladser (om gravsten og plt.)


ja

756,14

Gran II - ekstra kisteplads (om gravsten og plt.)


ja

226,64

Gran II - 1 urneplads/grav (om gravsten og plt.)


ja

446,28

Grandekoration kistegravsted


ja

187,98

Grandekoration urnegravsted


ja

187,98

Kranse og blomster

minimum 5-årige aftalerForårsblomster - stedmoder/pr. stk.


ja

12,88

Sommerblomster - isbegonier/pr. stk.


ja

14,51

Erhvervelse af gravsted
1 kisteplads


nej

214,83

Tilskud til medlem af folkekirken 1 kisteplads


nej

-214,83

2 kistepladser


nej

429,63

Tilskud til medlem af folkekirken 2 kistepladser


nej

-429,63

1 urneplads/grav


nej

85,92

Tilskud til medlem af folkekirken 1 urneplads/grav


nej

-85,92

Fornyelse af gravsted
Fornyelse af 1 kisteplads


nej

214,83

Tilskud til medlem af folkekirken 1 kisteplads


nej

-128,89

Fornyelse af 1 urneplads/grav


nej

85,92

Tilskud til medlem af folkekirken 1 urneplads/grav


nej

-42,97

Begravelsesudgifter
Gravkastning kiste - voksen


nej

4.199,61

Gravkastning kiste - tilskud til medl. af folkekirken


nej

-1.574,58

Weekendtillæg for gravkastning kiste - voksen


nej

1.845,52

Gravkastning kiste - barn


nej

0

Urnenedsættelse


nej

682,04

Urnenedsættelse - tilskud til medl. af folkekirken


nej

-147,15

Andre ydelser

Placering af gravsten (fra kirkegårdens side)

ja

586,40


Det fremgår ovenfor hvilke priser der er pålagt moms eller ej.

Beløbene i skemaet er derfor incl. moms de steder, hvor der er pålagt moms !


Ud over de nævnte ydelser er det selvfølgelig også muligt at oprette 1-årige aftaler på renholdelse, gran, blomster mv. Du kan læse mere om de forskellige pasningsaftaler under menupunktet 'GRAVSTEDER/PASNING'.


Derudover kan kirkegården tilbyde en del andre ydelser som f.eks. udplantning af andre sommerblomster, lægning af juletulipaner og kranse op til jul samt nyanlæg og renovering af gravsteder.


Kirkegården sælger også forskellige materialer til anlæg af gravsteder, hvis gravstedsejer eventuel selv vil stå for dette arbejde.

NYKØBING SJ. KIRKEGÅRDE  -  KLINTEVEJ 24  -  4500 NYKØBING SJ.  -  TLF 59 91 14 68  -  CVR 20200111  -  NYKSJ.KGD@MAIL.DK