Prisliste - 2024 


Nykøbing Sj. Kirkegård  -  Odsherred Provsti

Klintevej 24  -  4500 Nykøbing Sj.


I skemaet nedenfor finder du priser på mange af kirkegårdens ydelser.

Priserne i skemaet er incl. moms de steder, hvor der er pålagt moms.


Ud over de nævnte ydelser er det selvfølgelig også muligt at oprette 1-årige aftaler på renholdelse, gran, blomster mv.

Du kan læse mere om de forskellige pasningsaftaler under menupunktet 'GRAVSTEDER/PASNING'.


Derudover kan kirkegården tilbyde en del andre ydelser som f.eks. udplantning af sommerblomster, lægning af juletulipaner og kranse op til jul samt nyanlæg og renovering af gravsteder.


Kirkegården sælger også forskellige materialer til anlæg af gravsteder, hvis gravstedsejer eventuel selv vil stå for dette arbejde.
Bemærkninger

Momspålagt

Pris/år

Pleje & vedligehold - traditionelt gravsted
1 kisteplads


ja

750,95

2 kistepladser


ja

1.126,45

1 ekstra kisteplads


ja

135,20

1 urnegravsted m. 4 urnepladser


ja

675,99

pris for hver ekstra urneplads 


ja

74,98

Pleje & vedligehold - fællesgravpladser

Obligatoriske ydelser

10 & 30 årige aftaler1 urneplads uden markering

10 år

ja

374,88

1 urnegravsted m. 4 urnepladser med plænesten

10 år

ja

420,34

1 urnegravsted m. 4. urnepladser - afd. 11

10 år

ja

675,99

1 kisteplads uden markering

30 år

ja

374,88

1 kisteplads med plænesten

30 år

ja

420,34

GrandækningGran I - 1 kisteplads (om gravsten)


ja

371,19

Gran I - 2 kistepladser (om gravsten)


ja

529,73

Gran I - ekstra kisteplads (om gravsten)


ja

158,54

Gran II - 1 kisteplads (om gravsten og plt.)


ja

605,33

Gran II - 2 kistepladser (om gravsten og plt.)


ja

865,25

Gran II - ekstra kisteplads (om gravsten og plt.)


ja

259,34

Gran II - urnegravsted m. 4 pl. (afd. 2 og UH)


ja

510,69

Gran II - urnegravsted m. 6 pl. (afd. B)


ja

616,44

Grandekoration, kiste- og urnegravsted


ja

215,09

Blomster
Forårsblomster - stedmoder/pr. stk.


ja

14,73

Sommerblomster - isbegonier/pr. stk.


ja

16,60

Erhvervelse af gravsted
1 kisteplads


nej

245,82

Tilskud til medlem af folkekirken 1 kisteplads


nej

-245,82

2 kistepladser


nej

491,64

Tilskud til medlem af folkekirken 2 kistepladser


nej

-491,64

1 urneplads (pris x 4 v. gravsted m. 4 urnepladser)


nej

98,32

Tilskud til medlem af folkekirken pr. urneplads


nej

-98,32

Fornyelse af gravsted
Fornyelse af 1 kisteplads (pris x 2 v. 2 kistepl. osv.)


nej

245,82

Tilskud til medlem af folkekirken pr. kisteplads


nej

-147,48

Fornyelse af 1 urneplads (pris x 4 v. 4 urnepladser)


nej

98,32

Tilskud til medlem af folkekirken pr. urneplads


nej

-49,17

Begravelsesudgifter
Gravkastning kiste - voksen


nej

4.805,71

Gravkastning kiste - tilskud til medl. af folkekirken


nej

-1.801,83

Gravkastning kiste - barn 0-4 år


nej

0,00

Weekendtillæg for gravkastning kiste 


nej

4.550,00

Urnenedsættelse


nej

780,48

Urnenedsættelse - tilskud til medl. af folkekirken


nej

-168,39

Andre ydelser

Placering af gravsten (fra kirkegårdens side)

ja

650,00


      Spørg gerne Kirkegårdskontoret for pris på den ydelse du ikke måtte finde i skemaet, men som du evt. kan have interesse i.
NYKØBING SJ. KIRKEGÅRDE  -  KLINTEVEJ 24  -  4500 NYKØBING SJ.  -  TLF 59 91 14 68  -  CVR 20200111  -  NYKSJ.KGD@MAIL.DK