Ved dødsfald - en hurtig vejledning til pårørende.


Ved et dødsfald vil der allerførst af lægen blive udfærdiget en dødsattest. Denne attest følger den afdøde.


Den eller de pårørende til en afdød skal snarest mulig herefter henvende sig til begravelsesmyndigheden. Det gælder uanset om afdøde var medlem af folkekirken eller ej. Flere informationer kan hentes på hjemmesiderne - personregistrering.dk, borger.dk samt livogdoed.dk.


Efter dødsfaldet skal der tages stilling til, om afdøde skal begraves eller bisættes. Det er muligt, at afdøde allerede har bestemt, hvad der skal ske. Dette kan eventuent være nedskrevet i et dokument 'Min sidste vilje'. Heri kan der også være taget beslutninger om andre ønsker eller handlinger i forbindelse med begravelsen eller bisættelsen.


Pårørende har i dag mulighed for selv at ordne rigtig mange af de praktiske ting efter et dødsfald. Ligeledes er der også vide muligheder for selv at bestemme, hvorledes begravelsen eller bisættelsen skal forløbe. Flere informationer kan hentes på hjemmesiden folkekirken.dk.

Alt efter ønskerne har de pårørende dog ofte brug for at kontakte:

Bedemanden der er behjælpelig med mange af de praktiske ting. Det kan være valg af kiste, urne, blomster mv. Samtidig bliver der udfærdiget en såkaldt dødsanmeldelse med alle de relevante data. Dødsanmeldelsen bliver sendt til kirke- og kirkegårdskontoret. De fleste pårørende henvender sig for det meste først til en bedemand. Denne har også tæt kontakt til præst og kirkekontor samt kirkegård. Men man kan også starte med præsten, kirke- eller kirkegårdskontoret - det er der ingen regler for.


Præsten er med til at fastsætte dagen og tidspunktet for begravelsen eller bisættelsen. De pårørende har normalt en samtale med præsten i forbindelse med den samlede handling i kirken og eventuelt på kirkegården. Ofte har de pårørende forskellige ønsker om, hvad der skal ske i kirken. Der er også mulighed for at fravælge et kirkeligt ritual. Man kan så selv afholde en højtidelighed i hjemmet, i kirkens eller evt. i hospitalets kapel.

Kirkegårdskontoret SKAL også kontaktes mht. fastsættelse af dag og tidspunkt. Specielt hvis der er tale om en begravelse, idet der allerede kan være lavet aftaler angående andre begravelser og urnenedsættelser.

Måske har afdøde valgt et gravsted selv, der findes eventuelt allerede et familiegravsted, eller der skal findes et helt nyt gravsted. Kirkegården er endvidere behjælpelig med almindelig vejledning samt eventuelle ønsker under og efter begravelsen/urnenedsættelsen.

Der er enkelte, der efter bisættelse/kremering ønsker at få asken udspredt over havet. I dette tilfælde skal der udfyldes en blanket - se under personregistrering.dk   


Stenhuggeriet kontaktes også, hvis man ønsker at opsætte en gravsten på gravstedet. Måske findes der allerede én, der blot skal have tilføjet en ny tekst. Der er mange muligheder for valg af stentype, udformning af selve gravstenen samt valg af tekst og skrifttype. På nogle af kirkegårdens afdelinger er det dog på forhånd fastsat, hvorledes gravstenen skal se ud. Det er typisk de flade liggesten i græsplæne. På andre afdelinger, de såkaldt anonyme fællesområder, må der slet ikke placeres en gravsten. Det er også muligt selv at finde en sten, hvorpå man så eventuelt kan skrive/påsætte tekst.


NYKØBING SJ. KIRKEGÅRDE  -  KLINTEVEJ 24  -  4500 NYKØBING SJ.  -  TLF 59 91 14 68  -  CVR 20200111  -  NYKSJ.KGD@MAIL.DK