Vejledning til etablering af gravsteder


Denne vejledning er tiltænkt pårørende, der ønsker at etablere et såkaldt traditionelt gravsted.


Inden du går i gang med etableringen, er der ofte flere ting, du bør overveje for at få et tilfredsstillende resultat.

Det kan være spørgsmål omkring valg af planter, er jorden i orden, hvilke materialer kan og må jeg bruge, skal der være hække eller ej osv. ? Hvad med pasning fremover ?     


Størrelsen på én kistegravplads er i dag 140 x 220 cm. Afstanden fra baghæk og frem til gangstien kan dog svinge

en del alt efter hvilken afdeling, der er tale om. Vi har nogle gravpladser med en afstand helt oppe på ca. 300 cm.

Et kistegravsted kan således bestå af 1-2-3-flere sammenhængende kistegravpladser. 

Et urnegravsted på kirkegården er 100 x 100 cm. Da det består af 4 pladser, er det mulig at få nedsat i alt 4 urner på gravstedet. Der er på kirkegården kun få dobbelte urnegravsteder.


Hækkene er kirkegårdens. Det er enten taks- eller thujahække. I forbindelse med urnegravene er der oftest sat en mindre hæk af lyng eller en plante kaldt kortlæbe. Alle hække bliver etableret af kirkegården, der også fornyer samt passer dem ved klipning én gang årlig. Nogle steder kan du fravælge den traditionelle hæk ud mod gangstien. Der kan da lægges en stenkant af natursten eller forskellige forarbejdede natursten. Disse kantsten skal du dog selv betale udgifterne til.       


Beplantningen på gravstedet skal være af en sådan karakter, at de eksisterende og kommende hække ikke ødelægges. Samtidig må beplantningen ikke være til gene for nabogravstederne. Det er derfor vigtigt, at der vælges planter, der ikke bliver for store. 

I dag findes der på planteskolerne en del af denne type. F.eks. er mange af dem efter sortsnavnet benævnt med ordet ’Nana’. Du vil næsten også altid kunne læse på etiketten, hvor høj og bred planten bliver.     

Når du vælger planter, er det vigtigt, at gravstedet ser pænt ud det meste af året. Derfor kan du med fordel vælge både stedsegrønne buske/træer og blomstrende buske. Måske kan der stå et par blomstrende stauder eller noget forårslyng (brug ikke efterårslyng).

Du kan anlægge gravstedet mere eller mindre symmetrisk. Det afhænger meget af gravstedets størrelse, gravstenen, plantevalg og hvad du ellers ønsker på gravstedet.


                                                                                        Eksempel på symmerisk, dobbelt kistegravsted. 
                                                             

                                                              Eksempel på asymmetrisk, dobbelt kistegravsted.


                                                                   Eksempel på enkelt, urnegravsted med granitstenkant.


Under selve plantningen skal du placere planterne, så de med tiden ikke kommer til at genere hækkene og selve hækklipningen. Der skal altid være minimum 25 cm. fra hæk til plante. Og husk at både hæk og plante vokser

hvert år. Måske vælger du planter, der løbende kan klippes, så ved du allerede nogenlunde, hvor store du ønsker dem.


Foruden ovennævnte skal du overveje om gravstedet til slut skal dækkes med perlesten, som findes i forskellige farver. Andet kan evt. være bunddækkeplanter. Dette har stor betydning for den fremtidige pasning af gravstedet. Jo mere dække jo lettere er det at holde det hele fri for ukrudt. Vil du bruge perlesten som dække, er det en fordel inden udlægningen at fjerne 4-5 cm. af al jorden. Herefter udlægges stenene så i den ’kumme’ der er lavet.   


Mange er også interesseret i løbende at kunne plante friske, étårige planter forår, sommer og efterår. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at få etableret en såkaldt plantekumme ved hjælp af en lille stenkant. Dette for at holde jord og småsten adskilt fra hinanden.

Det er på gravstedet måske muligt at placere en eller flere trædesten, hvis der er plads, og det ellers passer ind i anlægget. Du kan også evt. placere en granitvase eller anden dekoration i naturmateriale. 


I forbindelse med anlæg af gravsteder må der ikke anvendes materialer af plast eller andet uforgængeligt kunstmateriale. Ved evt. udsmykning af gravstedet må disse materialer heller ikke anvendes i større og herved dominerende omfang. En sådan udsmykning betragtes som alm. blomster og vil i lighed hermed blive fjernet efter en passende tid, som kirkegården fastsætter.

Lyskæder med batteri og solcellelamper accepteres ikke.


Vi har på skitserne givet et par eksempler på gravstedsanlæg.

NYKØBING SJ. KIRKEGÅRDE  -  KLINTEVEJ 24  -  4500 NYKØBING SJ.  -  TLF 59 91 14 68  -  CVR 20200111  - NYKSJ.KGD@MAIL.DK