Valg af gravstedstype


På kirkegården er det muligt at vælge mellem flere typer af gravsteder.

Har man valgt en af mulighederne, må man respektere de bestemmelser og regler, der er gældende for den aktuelle afdeling og gravstedtype.

For at undgå fejltagelser, der vanskeligt og i nogle tilfælde slet ikke kan ændres, skal denne vejledning hjælpe

med at give et overblik over de muligheder, der kan vælges imellem.


Traditionelle gravsteder     


På kirkegårdene findes der traditionelle gravsteder til både kister og urner.

På kistegravstederne kan der foruden kister også nedsættes urner. Det er også muligt at bruge et kistegravsted udelukkende til urner.

På de traditionelle urnegravsteder kan der kun nedsættes urner, da der er tale om et begrænset areal.

De pårørende kan traditionen tro følge kisten eller urnen og være med til nedsættelsen. Man kan også fravælge denne mulighed. 


Det traditionelle gravsted giver mulighed for et mere individuelt anlæg. Beplantning og valg af monument ligger

indenfor vide rammer.

Gravstedet er ofte omkranset af stedsegrønne hække, der tilhører kirkegården, som klipper og vedligeholder dem.

Størrelsen på gravstederne kan variere fra én til flere pladser.


Fællesgrave - med markering


Der findes fælles gravarealer til både kister og urner i form af plæner, hvor de enkelte gravsteder er kendte med markering. På gravstederne skal der placeres en gravsten. Denne skal være en flad, firkantet liggesten i niveau med græsset. I stenen kan der indhugges en tekst og eventuelt bores hul til en vase. Der må kun placeres afskårne blomster samt kranse.

Nrd. afd. 11 er ligeledes en fællesgrav med markering. Her er det små gravsteder afgrænset af bunddække med et lille areal til placering af en mindre gravsten og beplantning af et-årige blomster.

De pårørende kan selvfølgelig være med til kiste- eller urnenedsættelsen. Man kan også fravælge denne mulighed.

Det er også muligt at få en præst til at medvirke ved nedsættelsen.


Fællesgrave - uden markering   


På kirkegården er der også etableret fælles gravearealer i form af plæner, hvor de enkelte gravsteder er uden markering Det er muligt for de pårørende at deltage ved nedsættelsen.

Der er arealer til både kister og urner.

På et gravsted uden markering må der ikke placeres gravsten, og blomster må kun lægges ved de fælles monumenter.
NYKØBING SJ. KIRKEGÅRDE  -  KLINTEVEJ 24  -  4500 NYKØBING SJ.  -  TLF 59 91 14 68  -  CVR 20200111  -  NYKSJ.KGD@MAIL.DK