Gældende regelsæt for afdeling 11 (tillæg til kirkegårdsvedtægten)


Afdelingen ligger på Nordre Kirkegård og er et mindre græsområde med urnegrave.

Der er tale om kendte grave på en fællesgravplads.


Hvert gravsted har en størrelse på 1 m2, med i alt 4 urnepladser.

Der må altså nedsættes indtil 4 urner på hvert gravsted.

Der skal anbringes en gravsten på hvert gravsted.

Der må kun sættes en gravsten på hvert gravsted, og stenen må være max. 60 x 45 cm i flademål og udført i natursten. Kirkegården placerer selv stenen i en bestemt vinkel med bageste kant over terræn.

Urnenedsættelser kan finde sted med familiens medvirken.


Bagved og ved siden af gravsten er plantet Teucrium/Kortlæbe som en lille hæk. Beplantningen vedligeholdes på kirkegårdens foranstaltning.


Foran gravstenen er der et bed på ca. 60 x 30 cm. Her kan gravstedsejeren evt. selv arrangeres et lille blomsterbed. 

Der må i dette bed kun plantes små, lave, etårige blomster, samt evt. lægges blomsterløg. Planter eller potter, der nedgraves ved siden af eller bag stenen fjernes øjeblikkelig.

Plantning forårs- og sommerblomster kan ske af kirkegården til gældende dagspris.

Op til jul kan der foretages en dekorationspyntning med gran. 


I forbindelse med anlæg af gravsteder må der ikke anvendes materialer af plastic eller andet uforgængeligt kunstmateriale. Ved evt. udsmykning af gravsteder må disse materialer heller ikke anvendes i større og herved dominerende omfang. En sådan udsmykning betragtes som alm. blomster og vil i lighed hermed blive fjernet efter en passende tid, som kirkegården fastsætter.

Der kan placeres nedgravede vaser af granit eller metal på det forreste areal.

Al pynt med batterier og solceller accepteres ikke. 


Vedligeholdelse af gravstederne sker på kirkegårdens foranstaltning, og der betales forud for en hel fredningsperiode på 10 år ved erhvervelse. Der er mulighed for eventuel fornyelse, hvis fredningsperioden udløber.

Da der er tale om en fællesgravplads, skal der ved enhver ny nedsættelse igen betales pasning for en fuld fredningsperiode.

Beløbet betales til et center i Jylland - GIAS.


Ydelser fra kirkegårdens side som fx. grandækning, udsætning af blomster mv. sker efter gældende takster.

Nærværende regelsæt er et tillæg til en overordnet, gældende vedtægt af 01.04.07.


Yderligere oplysninger fås ved henvendelse på kirkegårdskontoret.


NYKØBING SJ. KIRKEGÅRDE  -  KLINTEVEJ 24  -  4500 NYKØBING SJ.  -  TLF 59 91 14 68  -  CVR 20200111  -  NYKSJ.KGD@MAIL.DK