Gældende regelsæt for afdeling 11 (tillæg til kirkegårdsvedtægten)


                               Afd. 11 omkranses af buskbom og er etableret med urnegravsteder i seks lige rækker.

                                                Mellem rækkerne er der græsgange og little pricess-hæk.


Afd. 11 har status af fællesgravplads, hvilket betyder, at ren- og vedligeholdelse sker på kirkegårdens foranstaltning, og at der i forbindelse med erhvervelse af et gravsted i denne afdeling indgås en obligatorisk pasningsaftale (L-aftale), som løber i hele gravstedets fredningsperiode på 10 år. 


Urnenedsættelse kan ske med deltagelse af følge på alle hverdage indenfor personalets arbejdstid.


Størrelse, beplantning og etablering


Hvert urnegravsted har en størrelse på ca. 1 m2, og der må nedsættes op til 4 urner på hvert gravsted.

Der skal anbringes en gravsten på gravstedet. Stenen skal være en natursten og have et maksimum flademål på 60x45 cm.Der må kun anbringes én gravsten pr. gravsted.

Kirkegårdens personale placerer gravstenen i en bestemt vinkel med bagerste kant over terræn, således at afdelingen får et ensartet udtryk.Mellem og bagved hver gravsten plantes bunddække. Teucrium (kortlæbe). Bunddækket fungerer som afgrænsning af hvert gravsted.

Foran gravstenen etableres et bed på ca. 60x30 cm, hvori der kan plantes små lave etårige blomster, lægges blomsterløg og placeres vaser af granit eller metal.

Der må ikke placeres planter og vaser udenfor det afgrænsede bed, ligesom der ikke må placeres materialer af plast eller andet uforgængeligt kunstmateriale. Gravstedslys og øvrig pynt med batterier eller solceller må heller ikke anvendes. Kirkegården forbeholder sig derfor ret til at fjerne, det som måtte være placeret udenfor det indrettede bed, samt ting af ovennævnte beskaffenhed uden forudgående advisering af gravstedsejeren.

Ved indgangen til afdelingen er der en holder med grønne kræmmerhusvaser, som gravstedsejerne i denne afdeling kan låne til afskårne blomster mhp. placering i bedene foran gravstenene.


Obligatorisk legat (L-aftale) om ren- og vedligeholdelse af gravsted


I afdeling 11 foretages al ren- og vedligeholdelse af gravstedet af kirkegårdens personale.

Ved erhvervelse af et gravsted opretter kirkegården derfor en obligatorisk legat aftale (L-aftale) med gravstedsejeren.

Ved indgåelse af en L-aftale skal det samlede beløb for kirkegårdens ren- og vedligehold af gravstedet i hele gravstedets fredningsperiode på 10 år betales på én gang til GIAS i Viborg (fælles gravstedsindberetning- og adm.system).

L-aftalen løber altså i hele gravstedets fredningsperiode på 10 år og kan, som gravstedet, fornyes med min. 5 år efter fredningsperiodens udløb. L-aftalen omfatter renholdelse af gravsted; fjernelse af visne blade og buketter; fornyelse af udgåede eller forvoksede bunddække planter samt opretning af gravsten.


Afdeling 11 har status som fællesgravplads, hvilket bla. betyder, at gravstedets fredningsperiode starter forfra med 10 år hver gang, der foretages en ny urnenedsættelse på gravstedet. Der vil derfor skulle oprettes og betales for en ny 10-årig L-aftale, også selv om der måtte være rest løbetid på den sidste L-aftale, der er oprettet på gravstedet.


Andre ydelser med årlig fakturering eller flerårig legat-aftale


Kirkegården tilbyder tilplantning med forårs- og sommerblomster, lyng og grandækning iht. gældende takster.


NYKØBING SJ. KIRKEGÅRDE  -  KLINTEVEJ 24  -  4500 NYKØBING SJ.  -  TLF 59 91 14 68  -  CVR 20200111  -  NYKSJ.KGD@MAIL.DK