Gældende regelsæt for afdeling FLK 2 (tillæg til kirkegårdsvedtægten)


Afdelingen ligger på Østre Kirkegård. Kistegravene udlægges i rækkefølge i græsarealet. Der er tale om anonyme grave på en fællesgravplads.


Hvert gravsted har en størrelse på 1,3 x 2,2 m.

Der må kun nedsættes 1 kiste på hvert gravsted.

Der kan ikke anbringes liggesten.


Der må kun anbringes afskårne blomster og lys ved den fælles sten mod øst.

Planter med rod i potter samt andre større dekorationer vil blive fjernet.

Planter eller potter, der eventuelt nedgraves et sted på arealet fjernes øjeblikkelig.


Ved en evt. udsmykning må der ikke anvendes materialer af plastic eller andet uforgængeligt kunstmateriale i større og herved dominerende omfang. En sådan udsmykning betragtes som alm. blomster og vil i lighed hermed blive fjernet efter en passende tid, som kirkegården fastsætter.

Al pynt med batterier og solceller accepteres ikke.


Vedligeholdelsen af gravstedet der sker på kirkegårdens foranstaltning, og der betales forud for en hel fredningsperiode på 30 år ved erhvervelse. Fornyelse er ikke mulig.

Beløbet betales til et center i Jylland - GIAS.


Nærværende regelsæt er et tillæg til en overordnet, gældende vedtægt af 2014.


Yderligere oplysninger fås ved henvendelse på kirkegårdskontoret.


NYKØBING SJ. KIRKEGÅRDE  -  KLINTEVEJ 24  -  4500 NYKØBING SJ.  -  TLF 59 91 14 68  -  CVR 20200111  -  NYKSJ.KGD@MAIL.DK