Gældende regelsæt for afdeling FLK 2 (tillæg til kirkegårdsvedtægten)


Afd. FLK 2 er kirkegårdens fællesgravplads for kister uden markering.

Det er ikke muligt at reservere plads i denne afdeling, ligesom det heller ikke er muligt efterfølgende at få nedsat en pårørendes urne ovenpå kisten.


Kistenedsættelse

Kisten kan sænkes med eller uden familiens deltagelse.

Pårørende skal bestille bedemanden til at forestå kistenedsættelsen uden følge.


Ren- og vedligeholdelse

Afd. FLK 2 har status af fællesgravplads, hvilket betyder, at ren- og vedligeholdelse sker på kirkegårdens foranstaltning, og at der i forbindelse med erhvervelse af en gravsted i denne afdeling indgås en obligatorisk pasningsaftale (L-aftale), som løber i hele gravstedets fredningsperiode på 30 år. For detaljer omkring denne aftale, se nedenfor.


Størrelse, blomster og pynt

Kister nedsættes i rækkefælge i græsarealet foran den fælles gravsten på området.

Hvert kistegravsted har en størrelse på 1,3 x 2,2 m.

Der må nedsættes 1 kiste per gravsted.

Der kan ikke anbringes liggesten eller anden markering af kistens placering.

Der må kun anbringes afskårne blomster og lys ved den fælles gravsten i afdelingen.

Planter med rod i potter; større dekorationer; udsmykning i plast eller andet uforgængeligt materiale samt afskårne blomster udenfor det afmærkede område vil derfor blive fjernet. Det samme gælder gravstedslys og øvrig pynt med batterier eller solceller, som heller ikke må anvendes.

En gang om ugen (oftest fredag) gennemgår kirkegårdens personale afdelingen for visne blomster og fjerner det, som efter deres vurdering, ikke vil kunne holde sig pænt en uge mere.

I perioden 1. november – påske må der lægges puder og kranse i området omkring det fælles gravmonument i afdelingen. Puder og kranse fjernes af kirkegårdens personale inden påske.


Fornyelse af gravsted

Fornyelse ved fredningsperiodens udløb er ikke mulig.


Obligatorisk legat (L-aftale) om ren- og vedligeholdelse af gravsted

I afdeling FLK 2 foretages al ren- og vedligeholdelse af kirkegårdens personale.

Ved erhvervelse af et gravsted  i FLK 2 opretter kirkegården derfor en obligatorisk legat aftale (L-aftale) med gravstedsejeren.

Ved indgåelse af en L-aftale skal det samlede beløb for kirkegårdens ren- og vedligehold af gravstedet i hele gravstedets fredningsperiode på 30 år betales på én gang til GIAS i Viborg (fælles gravstedsindberetning- og adm.system).

L-aftalen løber altså i hele gravstedets fredningsperiode på 30 år og kan ikke fornyes efter fredningsperiodens udløb.

L-aftalen omfatter græsslåning samt fjernelse af visne blade, afskårne blomster, kranse og puder.Yderligere oplysninger fås ved henvendelse på kirkegårdskontoret.


NYKØBING SJ. KIRKEGÅRDE  -  KLINTEVEJ 24  -  4500 NYKØBING SJ.  -  TLF 59 91 14 68  -  CVR 20200111  -  NYKSJ.KGD@MAIL.DK