Gældende regelsæt for afdeling FLK 3 (tillæg til kirkegårdsvedtægten)


Afd. FLK  3 er etableret som en fællesgravplads til kistegravsteder med liggesten.

Afdelingen er inddelt i seks mindre felter, som hver er omkranset af lav hækbevoksning.


Kistenedsættelse

Kisten kan sænkes med eller uden familiens deltagelse.

Pårørende skal bestille bedemanden til at forestå kistesænkningen uden følge.

Kirkegårdens personale placerer efterfølgende liggestenen, når denne er modtaget fra stenhuggeren.


Ren- og vedligeholdelse

Afd. FLK 3 har status af fællesgravplads, hvilket betyder, at ren- og vedligeholdelse sker på kirkegårdens foranstaltning, og at der i forbindelse med erhvervelse af et gravsted i denne afdeling indgås en obligatorisk pasningsaftale (L-aftale), som løber i hele gravstedets fredningsperiode på 30 år. For detaljer omkring denne aftale, se nedenfor.


Størrelse, gravsten, blomster og pynt

Hvert kistegravsted har en størrelse på 1,4 x 3,5 m.

Der kan nedsættes én kiste på hvert gravsted, med mulighed for nedsættelse af i alt 6 urner på samme gravsted efterfølgende.

Mod et årligt gebyr, er det også muligt at reservere en kistegravplads, evt. ved siden af ægtefælles gravplads.

På gravstedet skal der anbringes en flad liggesten i græsniveau.

Stenen skal være af matslebet eller finhugget granit med indhuggede bogstaver og kan af stenhuggeren leveres med en eller to ”indbyggede” vaser. Liggestenen skal måle 60x45x10 cm.

Stenen placeres af kirkegårdens personale.

På liggesten eller i de ”indbyggede” vaser må der anbringes afskårne blomster.

I forbindelse med græsslåning lægges de afskårne blomster til side – og tilbage på stenen igen, når arbejdet er færdigt. En gang om ugen (oftest fredag) gennemgår kirkegårdens personale afdelingen for visne blomster og fjerner det, som efter deres vurdering, ikke vil kunne holde sig pænt en uge mere.

Af hensyn til kirkegårdens græsslåning og pasning af afdelingen må der ikke placeres sammenplantninger; planter i potter; planter med rod; udsmykning i plast eller andet uforgængeligt materiale på stenen. Det samme gælder gravstedslys og øvrig pynt med batterier eller solceller. Kirkegården forbeholder sig derfor ret til at fjerne genstande af ovennævnte beskaffenhed uden forudgående advisering af gravstedsejeren. I perioden 1. december – påske må der lægges puder og kranse på stenen. Det frarådes dog at lægge dekorationer uden plastunderlag, da der kan afsættes rustmærker fra ståltråd på stenen. 

Puder og kranse fjernes af kirkegårdens personale inden påske.


Obligatorisk legat (L-aftale) om ren- og vedligeholdelse af gravsted

I afdeling FLK 3 foretages al ren- og vedligeholdelse af kirkegårdens personale.

Ved erhvervelse af et gravsted  i FLK 3 opretter kirkegården derfor en obligatorisk legat aftale (L-aftale) med gravstedsejeren.

Ved indgåelse af en L-aftale skal det samlede beløb for kirkegårdens ren- og vedligehold af gravstedet i hele gravstedets fredningsperiode på 30 år betales på én gang til GIAS i Viborg (fælles gravstedsindberetning- og adm.system).

L-aftalen løber altså i hele gravstedets fredningsperiode på 30 år og kan, som gravstedet, fornyes med min. 5 år efter fredningsperiodens udløb.

L-aftalen omfatter græsslåning samt fjernelse af visne blade, afskårne blomster, kranse og puder.


Der gøres opmærksom på, at for hver urne, der ønskes nedsat på et eksisterende kistegravsted i løbet af den nedsatte kistes fredningstid, vil der skulle oprettes og betales for en 10-årig L-aftale for urnen, svarende til urnens fredningstid på 10 år. Dette uanset om urnens fredningstid udløber inden eller overskrider kistens fredningstid på 30 år.
NYKØBING SJ. KIRKEGÅRDE  -  KLINTEVEJ 24  -  4500 NYKØBING SJ.  -  TLF 59 91 14 68  -  CVR 20200111  -  NYKSJ.KGD@MAIL.DK