Gældende regelsæt for afdeling FLK 3 (tillæg til kirkegårdsvedtægten)


Afdelingen ligger på Østre Kirkegård. Kistegravene udlægges i græsarealet som enkelt pladser/gravsteder.

Der er tale om kendte særskilte grave på en fællesgravplads.

Det er dog mulig at reservere en ekstra gravplads mod årlig betaling.


Hvert gravsted har en størrelse på 1,4 x 3,5 m.

Der kan nedsættes 1 kiste på hvert gravsted, med mulighed for nedsættelse af urner herefter.

Der skal anbringes en liggesten i græsniveau.


Liggestenen skal være 60 x 45 x 10 cm. af matslebet eller finthugget granit med indhuggede bogstaver.

Kirkegården placerer selv stenen på gravpladsen.


Stenen kan være med et eller to huller til blomstervase, hvortil kun speciel udformet vase må anvendes.


Der må kun anbringes afskårne blomster ved/på liggestenen eller i vasen.

Planter med rod i potter samt andre større dekorationer vil blive fjernet.

Planter eller potter, der nedgraves ved siden af stenen, fjernes øjeblikkelig.


Ved evt. udsmykning af gravsteder må der ikke anvendes materialer af plastic eller andet uforgængeligt kunstmateriale i større og herved dominerende omfang. En sådan udsmykning betragtes som alm. blomster og vil i lighed hermed blive fjernet efter en passende tid, som kirkegården fastsætter.

Al pynt med batterier og solceller accepteres ikke. 


Det frarådes at lægge puder og kranse uden plastunderlag, da der kan afsættes rustmærker fra ståltråd på stenen.


Vedligeholdelsen af gravstedet sker på kirkegårdens foranstaltning, og der betales forud for en hel fredningsperiode på 30 år ved erhvervelse. Der er mulighed for eventuel fornyelse.

Beløbet betales til et center i Jylland - GIAS.


Nærværende regelsæt er et tillæg til en overordnet, gældende vedtægt af 2014.


Yderligere oplysninger fås ved henvendelse på kirkegårdskontoret.


NYKØBING SJ. KIRKEGÅRDE  -  KLINTEVEJ 24  -  4500 NYKØBING SJ.  -  TLF 59 91 14 68  -  CVR 20200111  -  NYKSJ.KGD@MAIL.DK