Gældende regelsæt for afdeling FLU 1 (tillæg til kirkegårdsvedtægten)


Afd. FLU 1

Er kirkegårdens fællesgravplads for urner uden markering. 


Urnenedsættelse

Urnenedsættelse kan ske med eller uden deltagelse af følge på alle hverdage indenfor personalets arbejdstid.

Urner som ønskes nedsat uden følge afleveres på Kirkegårdskontoret, hvorefter kirkegårdens personale nedsætter urnen ved først kommende lejlighed.


Ren- og vedligeholdelse

Afd. FLU 1 har status af fællesgravplads, hvilket betyder, at ren- og vedligeholdelse sker på kirkegårdens foranstaltning, og at der i forbindelse med erhvervelse af en gravsted i denne afdeling indgås en obligatorisk pasningsaftale (L-aftale), som løber i hele gravstedets fredningsperiode på 10 år. For detaljer omkring denne aftale, se nedenfor.


Størrelse, blomster og pynt

Urner nedsættes i rækkefælge i græsarealet omkring det store granitkors.

Hvert urnegravsted har en størrelse på 50 x 50 cm.

Der må nedsættes 1 urne per gravsted.

Der kan ikke anbringes liggesten eller anden markering af urnens placering.

Der må kun anbringes afskårne blomster og lys i det afmærkede område omkring det fælles gravmonument i afdelingen. Planter med rod i potter; større dekorationer; udsmykning i plast eller andet uforgængeligt materiale samt afskårne blomster udenfor det afmærkede område vil derfor blive fjernet.Det samme gælder gravstedslys og øvrig pynt med batterier eller solceller, som heller ikke må anvendes.

En gang om ugen (oftest fredag) gennemgår kirkegårdens personale afdelingen for visne blomster og fjerner det, som efter deres vurdering, ikke vil kunne holde sig pænt en uge mere.

I perioden 1. december – påske må der lægges puder og kranse i området omkring det fælles gravmonument i afdelingen. Puder og kranse fjernes af kirkegårdens personale inden påske.


Fornyelse

Fornyelse ved fredningsperiodens udløb er ikke mulig.


Obligatorisk legat (L-aftale) om ren- og vedligeholdelse af gravsted

I afdeling FLU 1 foretages al ren- og vedligeholdelse af kirkegårdens personale.

Ved erhvervelse af et gravsted  i FLU 1 opretter kirkegården derfor en obligatorisk legat aftale (L-aftale) med gravstedsejeren.Ved indgåelse af en L-aftale skal det samlede beløb for kirkegårdens ren- og vedligehold af gravstedet i hele gravstedets fredningsperiode på 10 år betales på én gang til GIAS i Viborg (fælles gravstedsindberetning- og adm.system).

L-aftalen løber altså i hele gravstedets fredningsperiode på 10 år og kan ikke fornyes efter fredningsperiodens udløb.

L-aftalen omfatter græsslåning samt fjernelse af visne blade, afskårne blomster, kranse og puder.
NYKØBING SJ. KIRKEGÅRDE  -  KLINTEVEJ 24  -  4500 NYKØBING SJ.  -  TLF 59 91 14 68  -  CVR 20200111  -  NYKSJ.KGD@MAIL.DK