Gældende regelsæt for afdelingerne FLU 1 A,B,C (tillæg til kirkegårdsvedtægten)


Afdelingerne ligger på Østre Kirkegård. Urnegravene udlægges i rækkefølge i græsarealet. Der er tale anonyme grave på en fællesgravplads.


Hvert gravsted har en størrelse på 50 x 50 cm.

Der kan kun nedsættes 1 urne på hvert gravsted.

Der kan ikke anbringes liggesten.


Der må kun anbringes afskårne blomster og lys ved det fælles gravmonument af granit mod nord.

Planter med rod i potter samt andre større dekorationer vil blive fjernet.

Planter eller potter, der eventuelt nedgraves et sted på arealet fjernes øjeblikkelig.


Ved en evt. udsmykning må der ikke anvendes materialer af plastic eller andet uforgængeligt kunstmateriale i større og herved dominerende omfang. En sådan udsmykning betragtes som alm. blomster og vil i lighed hermed blive fjernet efter en passende tid, som kirkegården fastsætter.

Al pynt med batterier og solceller accepteres ikke.


Vedligeholdelsen af gravstedet der sker på kirkegårdens foranstaltning, og der betales forud for en hel fredningsperiode på 10 år ved erhvervelse. Fornyelse er ikke mulig.

Beløbet betales til et center i Jylland - GIAS.


Urnenedsættelsen foretages af kirkegården og derfor uden familiens medvirken.


Nærværende regelsæt er et tillæg til en overordnet, gældende vedtægt af 01.04.07.

Ydelser fra kirkegårdens side som fx. grandækning, udsætning af blomster mv. sker efter gældende takster.


Yderligere oplysninger fås ved henvendelse på kirkegårdskontoret.


NYKØBING SJ. KIRKEGÅRDE  -  KLINTEVEJ 24  -  4500 NYKØBING SJ.  -  TLF 59 91 14 68  -  CVR 20200111  -  NYKSJ.KGD@MAIL.DK