Gældende regelsæt for afdeling FLU 4 (tillæg til kirkegårdsvedtægten)


Afdelingen ligger på Østre Kirkegård. Urnegravstederne indgår i et græsareal, hvor gravene ligger i et specielt rækkesystem. Der er tale om kendte grave på en fællesgravplads.


Hvert gravsted har en størrelse på 1 m2, med i alt 4 urnepladser.

Der må altså nedsættes indtil 4 urner på hvert gravsted.

Der skal anbringes en liggesten i græsniveau.

Liggestenen skal være 60 x 45 x 10 cm. af matslebet eller finthugget granit med indhuggede bogstaver. Kirkegården placerer selv stenen på gravpladsen.

Stenen kan være med et eller to huller til blomstervase, hvortil kun speciel udformet vase må anvendes.


Der må kun anbringes afskårne blomster ved/på liggestenen eller i vasen.

Planter med rod i potter samt andre større dekorationer vil blive fjernet.

Planter eller potter, der nedgraves ved siden af stenen, fjernes øjeblikkelig.


Ved evt. udsmykning af gravstedet må der ikke anvendes materialer af plastic eller andet uforgængeligt kunstmateriale i større og herved dominerende omfang. En sådan udsmykning betragtes som alm. blomster og vil i lighed hermed blive fjernet efter en passende tid, som kirkegården fastsætter.

Al pynt med batterier og solceller accepteres ikke. 


Det frarådes at lægge puder og kranse uden plastunderlag, da der kan afsættes rustmærker fra ståltråd på stenen.


Vedligeholdelsen af gravstedet, der sker på kirkegårdens foranstaltning, og der betales forud for en hel fredningsperiode på 10 år ved erhvervelse. Der er mulighed for eventuel fornyelse, hvis fredningsperioden udløber.

Da der er tale om en fællesgravplads, skal der ved enhver ny nedsættelse igen betales fuld takst i form af vedligeholdelsesaftale.

Beløbet betales til et center i Jylland - GIAS.


Urnenedsættelse kan finde sted med eller uden familiens medvirken, når gravstenen er leveret til kirkegården.


Nærværende regelsæt er et tillæg til en overordnet, gældende vedtægt af 01.04.07.

Ydelser fra kirkegårdens side som fx. grandækning, udsætning af blomster mv. sker efter gældende takster.


Yderligere oplysninger fås ved henvendelse på kirkegårdskontoret.


NYKØBING SJ. KIRKEGÅRDE  -  KLINTEVEJ 24  -  4500 NYKØBING SJ.  -  TLF 59 91 14 68  -  CVR 20200111  -  NYKSJ.KGD@MAIL.DK